vrijdag 20 mei 2011

Eten / food

 Dit vond ik via marktplaats in een etsyshopwww.etsy.com/shop/MarfolhuzMiniatures
Leuk he? Het pannetje is echt een zwaar pannetje .
De paprikaatjes kreeg ik cadeau!
Altijd leuk om iets te krijgen.
Mijn poppenhuis heeft als thema ons eigen gezin toen de kinderen klein waren.
Dit leek erg op een recept wat ik toen [ en nog} maakte en wat de kinderen ook lekker vonden
Ik had het recept toen van de tv
Het is een recept van een toen bekende Nederlander
Ik weet alleen niet meer wie dat was.LOL


 Poppenhuis Diny kan dus aan de slag.  Kleine Danielle kan bijna niet wachten.....

woensdag 11 mei 2011

Granny Susan Smith

Little doggie Patch is wide awake and wants to go for a walk.but Granny Susan Smith is sitting in her chair and snores......

Susan is a very intelligence woman.When she was younger she worked as a researcher at the University and 

she loved it. She still reads many books and she don't want to go to bed after lunch that is a waste of time.
But she is getting older and sometimes she needs a nap. Her book took a free fall to the floor.
Granny Susan is sleeping and little Patch is trying to wake her up.He wants to go out, he wants to play....
But Granny Susan Smith is far away..........

Het kleine hondje Patch is wakker en wil gaan wandelen maar Granny Susan Smith zit in haar stoel en snurkt...Susan is een heel intelligente vrouw, ton ze jonger was werkte ze als wetenschapper aan de Universiteit. en vond dat heerlijk. Ze leest nog steeds veel boeken en wil na de lunch niet naar bed, dat is tijdsverspilling. Maar ze wordt een dagje ouder en soms heeft ze een dutje nodig.
Haar boek nam een vrije val naar de vloer.
Granny Susan slaapt en kleine Patch doet zijn best om haar wakker te maken..
Hij wil naar buiten, hij wil spelen, Maar Granny Susan Smith is ver weg............

donderdag 28 april 2011

Abe

Abe Winkle is waiting for nurse Mary Jane.
She will help him to get dressed.
Abe is a very patient man, he likes to sit and dream away. Dreaming about sailing on his beautiful sailing-vessel......
He likes that, it makes him feel free.
Later he will visit his friend Cyril. He likes that too.
Cyril is a grumpy old man but he makes Abe smile.
He really is his best friend, he visit him every afternoon.
But right now he is on his ship and loves every minute of it.....the wind in his hair..... the sun on his face.....


Abe Winkle wacht op zuster Mary Jane.
Zij komt hem helpen met aankleden.
Abe is een geduldig man. Hij houdt ervan om lekker in zijn stoel weg te dromen. Dromen dat hij zeilt op zijn prachtige grote zeilschip.
heerlijk vindt hij dat, dan voelt hij zich vrij.
Later gaat hij zijn vriend Cyril bezoeken, dat vind hij geweldig. Cyril is een knorrige oude man, maar hij maakt Abe aan het lachen
Hij is echt zijn beste vriend en bezoekt hem elke middag.
Maar nu op dit moment is hij op zijn schip en geniet er elke minuut van........de wind in zijn haar... de zon op zijn gezicht............

donderdag 21 april 2011

Easter / Pasen

Happy Easter for all my followers and visitors...

Vrolijk Pasen voor al mijn volgers en bezoekers...

dinsdag 19 april 2011

Cyril

Mister Cyril Bradshaw is sitting in his chair, smoking a cigar and listening to the radio.
You should say he is happy, but no, he is a very impatient man.He just can't wait until nurse Mary Jane is ready in his room.
He want her to go to the next room to help his friend Abe. He needs help to get dressed before he can come and visit Cyril.
He visit Cyril every  day after his middayrest.
Then they play at draughts together and have a drink and twaddle.Cyril likes that it is his favourite part of the day.If only Nurse Mary Jane would hurry up.
His friend Abe is probable already waiting for her.
Nurse Mary Jane is a very sweet and patient woman. She know that Cyril can't wait to see her leave and go help his friend. But her work has to be done professional she can't rush it.
It is good that Cyril can't see her smile about it, she likes the old  grumpy man because she understands him.
That is why she is a good nurse.

Meneer Cyril Bradshaw zit op zijn stoel, rookt een sigaar en luistert naar de radio.
Je zou denken dat hij gelukkig is, maar nee, hij is een erg ongeduldige man en hij kan niet wachten tot zuster Mart Jane klaar is in zijn kamer.
Hij wil dat ze naar de volgende kamer gaat om zijn vriend Abe te helpen. Hij heeft hulp nodig bij het aankleden voor hij bij Cyril op bezoek kan.
Hij bezoekt Cyril elke dag na zijn middagrust. Dan gaan ze een potje dammen, drinken een borreltje en kletsen. Cyril houdt ervan, het is zijn favorite tijd van de dag. Als zuster Mary Jane nou maar eens opschoot.
Zijn vriend Abe zit waarschijnlijk al op haar te wachten.
Zuster Mary Jane is een hele lieve en geduldige vrouw. Ze weet dat Cyril niet kan wachten om haar te zien vertrekken om zijn vriend te gaan helpen. Maar haar werk moet professioneel gedaan worden, ze kan het niet afraffelen. Het is maar goed dat Cyril haar niet kan zien glimlachen, Ze mag die oude brompot wel omdat ze hem begrijpt. Dat is waarom ze een goede verpleegster is.

woensdag 13 april 2011

Sybel the cleaninglady.......

Mrs Jones just moved into the house.
And she likes it.She is so glad she could take her dear cat with her.
The cat has found a place on the green chair but is still feeling a bit out of her element.
Mrs Jones want to visit a friend to give her some flowers and do a little shopping but she don't want to leave the cat alone yet.
And then there is Sybel the cleaninglady.
I look after your cat Mrs Jones she said I love cats.
Sybel also likes to talk. She will tell Mrs Jones how things are going in this house..........


The nice things and the not so nice things....hmmm almost all things.
Nurse Ivy will be angry again....so what, she is just helping.....
And......Mrs Jones also likes to talk , they will be good friends.Mrs Jones is net in het huis komen wonen en ze vindt het geweldig. Ze is zo blij dat ze haar kat mee mocht nemen.De kat heeft een plekje gevonden op de groene stoel maar is nog wat onwennig.
Mrs Jones wil een vriendin een bloemetje brengen en nog wat boodschapjes doen maar ze wil de kat nog liever niet alleen laten.
Dan is daar Sybel de werkster.
Ik pas wel even op uw kat Mrs Jones zegt ze Ik ben dol op katten.Sybel houdt ook van kletsen.
Zij zal Mrs Jones wel eens even vertellen hoe allen hier reilt en zeilt in dit huis.
De leuke dingen en de niet zo leuke dingen.....hmmm.... eigenlijk alle dingen .
Zuster Ivy zal wel weer kwaad zijn.....Nou en... ze wil alleen maar helpen.
En....Mrs Jones houdt ook van kletsen, ze worden vast goede vriendinnen.

zaterdag 9 april 2011

The Bathroom / De Badkamer

Charge-nurse Ivy just finisth up the ironing and mended some clothes.
Now she is washing her hands real good before she will inspect the other nurses and visit all the lovely old people in the house.
So she is very busy and a little bit in a hurry.
She is a bit annoyed about the cleaninglady because She is always talk through one's hat.
She better clean the toilet and the bath.
She must do something about that.
She want that all things are going very well in her house.
That's why she is the charge-nurse.....


Hoofdzuster Ivy is net klaar met strijken en verstellen . Nu wast ze haar handen erg goed voor ze de andere verpleegsters gaat inspecteren en een bezoekje brengt aan al de lieve oudjes in het huis.
Ze heeft het erg druk en heeft een beetje haast.
Ze ergert zich aan de werkster omdat die steeds onzin staat te kletsen
Ze zou beter het toilet en het bad schoonmaken.
Daar moet ze toch iets aan doen.
Ze wil dat alle dingen goed gaan in haar huis.
Daarom is zij de hoofdzuster... .